ІV Міжнародна археологічна конференція «Ольвійський форум» пам’яті В.В.Крапівіної

Заявка на участь

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Інститут археології НАН України, НІАЗ «ОЛЬВІЯ», Миколаївський обласний краєзнавчий музей «Старофлотські казарми»,  Благодійний фонд «Ольвійський меценат» сім‘ї Крапівіних та Миколаївська обласна організація Національної спілки краєзнавців України запрошує Вас взяти участь у ІV Міжнародна археологічна конференція «Ольвійський форум» пам’яті В.В.Крапівіної. 

До участі у конференції запрошуються спеціалісти в галузі  історії та археології.  Заплановані напрямки: Перспективи розвитку музейних колекцій на сучасному етапі,  археологічні пам’ятки доби фінальної бронзи (нові дослідження та знання), племена та народи доби раннього залізного віку (проблеми взаємовідносин), Ольвія та античний світ: нові дослідження та інтерпретації, археологія степової зони: сучасний розвиток скіфо-сарматської археології.

Конференція відбудеться 5-7 травня 2022 р. за адресою: Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського, вул. Нікольська, 24, м. Миколаїв, 54001, Україна. Програма конференції передбачає: пленарні засідання, роботу секцій, культурну програму (екскурсії, дружня вечеря тощо). 

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська. 

Передбачається видання матеріалів конференції у вигляді електронного та паперового збірника тез, що відповідає вимогам щодо апробації результатів наукової роботи (п. 14 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 07.07.2013 р.). 

За бажанням авторів тези підготовлені у вигляді повної статті (до 1,5 д.а.) будуть надруковані у фаховому академічному наукометричному журналі «Емінак». Подання та відбір статей для подальшого друку  буде відбуватися під час конференції. До друку будуть прийняті лише статті тих авторів, які приймали участь у роботі конференції.

Організатори забезпечують учасників та беруть на себе витрати за: презентаційні матеріали, централізоване проживання та дворазове харчування, екскурсійні програми та дружню вечерею, присвячену викриттю конференції. 

При бажанні окремого  проживання у готелях м. Миколаєва, учасник  оплачує його самостійно. 

Організатори беруть на себе всі витрати за оплату вартості спеціалізованого номера журналу за підсумками конференції. 

Організатори не беруть на себе зобов’язань щодо оплати вартості проїзду учасників конференції.

Організаційний внесок 200 грн. – з учасника конференції.

Матеріали конференції будуть розміщені на веб-сайті Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського: http://ihpl-mnu.mk.ua/ та Миколаївської обласної організації Національної спілки краєзнавців України: http://mosk.mksat.net та сайті фонду.

Просимо надсилати тексти тез доповідей до 01 квітня 2022 року в електронному вигляді на адресу оргкомітету: olbicumforum@ukr.net. Від одного автора очікується не більш однієї статті (індивідуальної чи у співавторстві). Запрошення будуть надіслані після складення програми конференції.

Вимоги до оформлення тез доповідей

 • Обсяг тез – до 3 сторінок (додатково 1 стор. ілюстрацій). Матеріали понад 3 стор. до збірника тез прийматися не будуть.
 • Стандарти – кегль 12 pt, міжрядковий інтервал – 1,0, абзацний відступ – 1,25 см, поля – 2 см, шрифт – Times New Roman.
 • Мова статті – українська, російська, англійська.
 • Копії таблиць, схем, малюнків необхідно записати окремими файлами. Ілюстрації подаються в електронному (формат TIFF або JPEG щонайменше 300 dpi) вигляді.
 • На першій сторінці вказуються: Назва статті у центрі; далі ім’я, прізвище, місце роботи, посада, робоча адреса, е-mail, ORCID .
 • Вирівнювання тексту за допомогою табуляції та пробілів не припускається.
 • Файл іменувати латинськими літерами прізвищем автора, наприклад – Shevchenko.
 • Текст та супровідні матеріали мають бути відредаговані та перевірені. Редколегія залишає за собою право повертати авторам тези, якщо вони не будуть відповідати зазначеним вимогам.
 • За підсумками конференції повні статті (до 1,5 д.а.) за рішенням редколегії будуть надруковані у фаховому наукометричному журналі «Емінак» 
 • Вимоги до оформлення на сайті https://www.eminak.net.ua/index.php/eminak/authors 
 • Дотримання всіх зазначених вимог обов’язкове.

Сподіваємося на Вашу участь у конференції та бажаємо успіхів!    

 З повагою, оргкомітет

Заявка на участь