1-я международная конференция Olbicum Forum, г. Николаев, 2016

Материалы Конференции 2016 года в формате pdf доступны по ссылке:

https://drive.google.com/file/d/13TU5EBar9OdPw3Z47fUaoSf_9phfBK6l/view?usp=sharing

ОЛЬВІЙСЬКИЙ ФОРУМ: 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ У СФЕРІ 

АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ПАМ’ЯТІ В. В. КРАПІВІНОЇ

Миколаїв 03–05 травня 2016 р.

ОРГКОМІТЕТ

Шитюк Микола Миколайович – керівник навчально-наукового інституту історії, політології та права Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, доктор історичних наук, професор,– голова оргкомітету

Гаврилюк Надія Оксентіївна – провідний науковий співробітник античного відділу Інституту археології Національної академії наук України, доктор історичних наук

Крапівін Євген Павлович – спікер-модератор конференції

Крапівін Павло Євгенович – модератор конференції

Господаренко Оксана Валеріївна – доцент кафедри історії та археології навчально-наукового інституту історії, політології та права Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, кандидат історичних наук

Горбенко Кирило Володимирович – старший викладач кафедри історії та археології навчально-наукового інституту історії, політології та права Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, директор ДП НДЦ «Лукомор’є» ОАСУ Інституту археології Національної академії наук України

Єрмакова Ірина Павлівна – доцент кафедри методики викладання суспільствознавчих дисциплін навчально-наукового інституту історії, політології та права Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, кандидат педагогічних наук

Смирнов Олександр Ігорович – старший викладач кафедри історії та археології навчально-наукового інституту історії, політології та права Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського

Смирнов Леонід Ігорович – фахівець лабораторії археології та етнології навчально-наукового інституту історії, політології та права Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

03 ТРАВНЯ

9.0011.00 – реєстрація учасників (Миколаївський обласний краєзнавчий музей «Старофлотські казарми» вул. Набережна, 29).

11.0013.00 – відкриття конференції, пленарне засідання (Миколаївський обласний краєзнавчий музей «Старофлотські казарми» вул. Набережна, 29).

13.0013.30 – кава-брейк (Миколаївський обласний краєзнавчий музей «Старофлотські казарми» вул. Набережна, 29).

13.3015.00 – обід (навчально-науковий інститут історії, політології та права МНУ імені В.О. Сухомлинського, площа Адміралтейська, 1).

15.3018.00 – секційні засідання (навчально-науковий інститут історії, політології та права МНУ імені В.О. Сухомлинського, площа Адміралтейська, 1).

18.30 – вечеря (кафе «Домовой», вул. Московська,12).

04 ТРАВНЯ

10.0013.00 – секційні засідання (навчально-науковий інститут політології та права МНУ імені В.О. Сухомлинського, площа Адміралтейська, 1).

13.0014.00 – обід (навчально-науковий інститут політології та права МНУ імені В.О. Сухомлинського, площа Адміралтейська, 1).

14.00–18.00 – екскурсія до НІАЗ «Ольвія» (с. Парутине, Очаківський район, Миколаївська область). 

05 ТРАВНЯ

10.0013.00 – секційні засідання, підбиття підсумків роботи конференції (навчально-науковий інститут політології та права МНУ імені В.О. Сухомлинського, площа Адміралтейська, 1).

13.0014.00 – обід (навчально-науковий інститут політології та права МНУ імені В.О. Сухомлинського, площа Адміралтейська, 1).

14.00–18.00 – екскурсія до пам’ятки археології національного значення «Червоний Маяк» (с. Червоний Маяк, Береславський район, Херсонська область)

18 .00 –  від’їзд   учасників конференції.

СЕКЦІЇ:

  • АРХЕОЛОГІЯ ПІЗНЬОЇ БРОНЗИ
  • АРХЕОЛОГІЯ РАНЬОГО ЗАЛІЗНОГО ВІКУ
  • АНТИЧНА АРХЕОЛОГІЯ

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Україна, 54003, м. Миколаїв 

  • Миколаївський обласний краєзнавчий музей «Старофлотські казарми» вул. Набережна 29; 
  • площа Адміралтейська, 1, навчально-науковий інститут історії, політології та права Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

03 травня 2016 року

11.0013.00 Миколаївський обласний краєзнавчий музей «Старофлотські казарми» 

вул. Набережна 29

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

ШИТЮК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

керівник навчально-наукового інституту історії, політології та права Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, доктор історичних наук, професор

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

БУДАК ВАЛЕРІЙ ДМИТРОВИЧ

ректор Миколаївського національного університету  імені  В. О. Сухомлинського, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, доктор технічних наук, професор

СЄНКЕВИЧ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 

міській голова Миколаєва

КІНАХ АНАТОЛІЙ КИРИЛОВИЧ

президент Українського союзу промисловців і підприємців, президент Земляцтва Миколаївщини 

ВІДЕОПРЕЗЕНТАЦІЯ

«ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМІРІВНА КРАПІВІНА: ОСОБИСТІСТЬ В АРХЕОЛОГІЇ»

КРАПІВІН ЄВГЕН ПАВЛОВИЧ 

спікер-модератор конференції

ПЛЕНАРНІ ДОПОВІДІ

СКРЖИНСКАЯ Марина Владимировна, ведущий научный сотрудник Института истории Украины Национальной академии наук Украины, доктор исторических наук

Эпиграфические свидетельства об ольвийских послах 

БЕЛОУСОВ Алексей Владиславович, доцент исторического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, кандидат филологических наук

Некоторые особенности ольвийских заклятий в контексте греческих магических практик.

РЕДИНА Евгения Федоровна, старший научный сотрудник, заведующий отделом нумизматики и торевтики Одесского археологического музея  Национальной академии наук Украины

Итоги и перспективы исследований античных памятников Днестро-Тилигульского междуречья

ІВАНИЦЬКИЙ Андрій В’ячеславович, художник, викладач дизайну Миколаївського муніципального академічного коледжу, член Національної спілки художників України

Формування естетично-матеріального середовища в античному  полісі

РУСЯЕВА Марина Викторовна, декан факультета теории и истории искусства, Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры, кандидат исторических наук

Нике с военным трофеем: основные иконографические типы в искусстве Древней Эллады V – II вв. до н.э.

ЧЕРКАС Борис Володимирович, старший науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук України, доктор історичних наук

Деякі особливості розвитку кочового суспільства на півдні Україні

ГОРБЕНКО Кирилл Владимирович, старший преподаватель кафедры истории и археологии учебно-научного института истории, политологии и права Николаевского национального университета имени В. А. Сухомлинского

Основные черты материальной культуры городища Дикий Сад

СЕКЦІЯ

АРХЕОЛОГІЯ ПІЗНЬОЇ БРОНЗИ

аудиторія № 05.152

Керівник секції: 

ГОРБЕНКО Кирило Володимирович – старший викладач кафедри історії та археології навчально-наукового інституту історії, політології та права Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського

Секретар секції:

ФІЛАТОВ Дмитро Вікторович – викладач кафедри історії та археології навчально-наукового інституту історії, політології та права Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського

Городища позднего бронзового века в Буджакской степи

АГУЛЬНИКОВ Сергей Михайлович, научный сотрудник Института культурного наследия Академии наук Молдовы

Опыт пластической реконструкции внешнего облика людей из погребений эпохи бронзы и античности 

БЕРБЕК Юрий Георгиевич, лаборант Одесского Археологического музея Национальной академии наук Украины

П`яногорка – нове поселення доби пізньої бронзи 

КІОСАК Дмитро Володимирович, доцент кафедри археології та етнології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, кандидат історичних наук

Освоєння водного простору носіями бабинської культури за даними палеопатології

КОЗАК Олександра Деонизівна, старший науковий співробітник відділу біоархеології Інституту археології НАН України,  кандидат історичних наук

Типологічна класифікація псаліїв кінця пізньої бронзової доби (тип Усатове та його похідні)

ПАНКОВСЬКИЙ Валентин Борисович, науковий співробітник відділу археології енеоліту – бронзового віку Інституту археології Національної академії наук України, кандидат історичних наук

Господарчо-промисловий комплекс поселення епохи пізньої бронзи Розанівка І

ФІЛАТОВ Дмитро Вікторович, викладач кафедри історії та археології навчально-наукового інституту історії, політології та права Миколаївського національного університету  імені В.О. Сухомлинського

КОВАЛЕНКО Дмитро Андрійович, вчитель історії Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів № 6 Миколаївської обласної Ради

СЕКЦІЯ

АРХЕОЛОГИЯ РАНЬОГО ЗАЛІЗНОГО ВІКУ

аудиторія № 05.150

Керівник секції: 

ЧЕРКАС Борис Володимирович старший науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук України, доктор історичних наук

Секретар секції:

СМИРНОВ Леонід Ігорович фахівець лабораторії археології та етнології навчально-наукового інституту історії, політології та права Миколаївського національного університету  імені В.О. Сухомлинського.

Історія населення Степового Побужжя у VІ-V ст. до н.е. (за археологічними та письмовими джерелами)

ГРЕБЕННИКОВ Юрій Спиридонович, науковий співробітник ДП НДЦ «Лукомор’є» ОАСУ Інституту археології Національної академії наук України, кандидат історичних наук

Про неврів та про час їх переселення на Придніпровське Лівобережжя (за давньогрецькими і римськими письмовими джерелами)

БАНДРІВСЬКИЙ Микола Стефанович, старший науковий співробітник відділу археології Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича Національної академії наук України, доктор історичних наук  

Локалізація Ексампея та її зв’язок з проблемою походження і ареалом поширення народу алізонів

БАНДРІВСЬКИЙ Микола Стефанович, старший науковий співробітник відділу археології Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича Національної академії наук України України, доктор історичних наук  

КРУШЕЛЬНИЦЬКА Лариса Іванівна, голова археологічної комісії Наукового товариства імені Т. Шевченка, доктор історичних наук

Металеві казани у культовій практиці племен скіфської культури

РОМАШКО Олександра Володимирівна, доцент кафедри історіографії, джерелознавства та архівознавства Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара 

Поховання раннього залізного віку біля с. Маяки (Одеська обл.)

НОСОВА Людмила Валентинівна, молодший науковий співробітник Одеського археологічного музею Національної академії наук України

Сарматы и Ольвия. Некоторые вопросы торговых коммуникаций

КАРНАУХ  Евгений Григорьевич, археолог, свободный исследователь 

Гіпоплазія емалі зубів лісостепового та степового населення скіфського часу

ВИНОГРАДОВА Ольга Володимирівна, аспірант відділу біоархеології. Інституту археології Національної академії наук  України 

Причины отсутствия раннескифских погребальных комплексов третьей четверти VII – первой половины VI вв. до н. э. в районе Днепро-Бугского лимана 

КОПЫЛОВ Виктор Павлович, руководитель Научно-методического центра археологи Ростовского областного музея краеведения, кандидат исторических наук 

РУСАКОВ Михаил Юрьевич, аспирант кафедры археологии и истории древнего мира Института истории и международных отношений Южного федерального университета 

Скифский курган № 1 группы «Водовод» на левобережье Нижнего Днестра

СИНИКА Виталий Степанович, старший научный сотрудник Приднестровского государственного университета имени Т.Г. Шевченко, кандидат исторических наук

ТЕЛЬНОВ Николай Петрович, зав. археологической лаборатории  Приднестровского государственного университета имени Т.Г. Шевченко, кандидат исторических наук

СЕКЦІЯ

АНТИЧНА АРХЕОЛОГІЯ

аудиторія № 05.127

Керівник секції: 

САМОЙЛОВА Тетяна Львівна – завідувач відділом археології Північно-Західного Причорномор’я Інституту археології Національної академії наук України, кандидат історичних наук

Секретар секції:

СМИРНОВ Олександр Ігорович – старший викладач кафедри історії та археології навчально-наукового інституту історії, політології та права Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського

ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ

«АРХАЇКА –БОРИСФЕН»

Сara Вurun apud Orggame-the pottery assemblage of the Archaic period

BARALIS Alexandre, Departement des Antiquites Grecques, Etrusques et Romaines du Louvre, Musee du Louvre

DUPONT Pierre, Universite Lumiere Lyon 2 

LUNGU Vasilika, Universitatea din Bucureşti

Жилые дома архаической Березани: особенности планировки и пространственной организации

ЧИСТОВ Дмитрий Ефимович, старший научный сотрудник отдела античного мира Государственного Эрмитажа, кандидат исторических наук

Ранние монеты-гири Борисфена

КРУТИЛОВ Валерий Викторович, младший научный сотрудник, начальник Березанской экспедиции Института археологии Национальной академии наук Украины 

Амфорная тара из раскопок зольника познеархаического времени на поселении Викторовка-І

ВАСИЛЬЧУК Олександр Вікторович, співробітник ДП НДЦ «Лукомор’є» ОАСУ ІА НАН України

БОНДАРЕНКО Денис Володимирович, вчитель історії Новомиколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Жовтневого району Миколаївської області 

Палеоэкономические  причины и условия возникновения пары Борисфен-Ольвия

ГАВРИЛЮК Надежда Авксентиевна, ведущий научный сотрудник Института археологии Национальной академии наук Украины, доктор исторических наук.

ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ

«ОЛЬВІЯ»

Новое посвящение стратегов из Ольвии и проблема восстановления города после гетского разгрома 

ИВАНЧИК Аскольд Игоревич, профессор кафедры истории древнего мира Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, научный руководитель Отдела сравнительного изучения древних цивилизаций, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук

Денежное обращение на поселениях западной округи Ольвийского полиса

БОДЗЕК Ян Артур, доктор хабилитованый, Институт археологии Ягеллонского университета

Агротехніка ольвійського рільництва. До постановки питання

ОДРІН Олександр Вадимович, старший науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук України, кандидат історичних наук

К вопросу об эвергетии в Ольвийском полисе

РУЧИНСКАЯ Оксана Анатольевна, доцент кафедры истории древнего мира и средних веков Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, кандидат исторических наук

Philodemus on Olbia

BRAUND David, professor, The Department of Classics and Ancient History at University of Exeter

Херсонесько-ольвійські контакти за результатами аналізу столової кераміки елліністичного часу 

КОТЕНКО Вікторія Володимирівна, молодший науковий співробітник Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, кандидат історичних наук

Світильники перших віків з Ольвії

ШЕЙКО Ірина Миколаївна, молодший науковий співробітник Інституту археології Національної академії наук України, кандидат історичних наук

Фигурные сосуды в форме голов из Ольвии 

БУРАВЧУК Ольга Євгенівна, молодший науковий співробітник Інституту археології Національної академії наук України 

Скляний поліхромний посуд з Ольвії 

ПУКЛІНА Ольга Олександрівна, заступник Головного зберігача Національного історичного музею України

Скляний посуд доримського часу із розкопок ділянки Р-25 в Ольвії 

КОЛІСНИЧЕНКО Анжеліка Миколаївна, молодший науковий співробітник Одеського Археологічного музею Національної академії наук України

Литейная форма из раскопа Р-25 в Ольвии 

ОЛЬГОВСКИЙ Сергей Яковлевич, профессор кафедры культуры истории Украины и музееведения Киевского национального университета культуры и искусств, кандидат исторических наук

Свинцовые изделия предместья и некрополя Ольвии 

ХМЕЛЕВСКИЙ Дмитрий Николаевич, младший научный сотрудник Института археологии Национальной академии наук Украины

Костяные изделия из пригородных усадеб Ольвии 

ПАПАНОВА Валентина Анатольевна, заведующий лабораторией Бердянского государственного педагогического университета, кандидат исторических наук

ЛЯШКО Светлана Николаевна, ведущий научный сотрудник Института биографических исследований Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского, кандидат исторических наук 

Ранние земляные склепы на некрополе Ольвии 

ИВЧЕНКО Андрей Валерьевич, младший научный сотрудник Института археологии Национальной академии наук Украины 

Надмогильные памятники некрополей хоры Ольвии VI – III вв. до н.э. 

СНЫТКО Иван Алексеевич, старший научный сотрудник Государственной инспекции по охране памятников культуры в Николаевской области, кандидат исторических наук

ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ

«ОЛЬВІЯ ТА ЇЇ СУСІДИ»

О культе Кибелы в Нижнем Поднестровье (по материалам раскопок многослойного поселения Чобручи

ФИДЕЛЬСКИЙ Сергей Анатольевич, сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Археология», Приднестровского государственного университета имени Т.Г. Шевченко, кандидат исторических наук 

До дискусії про ідентифікацію античних могильників у місті Миколаєві (на прикладі могильника «Олександрівський» та «Старофлотські казарми»)

СМИРНОВ Олександр Ігорович, старший викладач кафедри історії та археології Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

Святилище римского времени Бия-Сала в Юго-Западном Крыму (по результатам исследований 2012-2013 гг.)

ЛЕСНАЯ Екатерина Сергеевна, аспирант кафедры истории древнего мира Саратовского национально-исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского 

МАСЮТА Денис Александрович, младший научный сотрудник отдела археологии Северо-Западного Причерноморья, Института археологии Национальной академии наук Украины

Глиняні пряслиця з  Білозерського поселення IV – поч. III ст.ст. до н.е.

САМОЙЛЕНКО Ілона Юріївна, старший лаборант археологічної лабораторії кафедри всесвітньої історії та історіографії Херсонського державного університету

Позднескифские захоронения на территории святилища Мологи 

МАЛЮКЕВИЧ Александр Евгеньевич, научный сотрудник Одесского Археологического музея Национальной академии наук Украины

Сероглиняная посуда Консуловского городища І в. до н.э. – І в. н.э.

НИКОНЕНКО Дмитрий Дмитриевич, заведующий отделом археологии Национального заповедника «Хортица». 

Типологія та хронологія ніжок амфор Хіосу, Гераклеї та Менди IV ст. до н.е.

НЄМЦЕВ Сергій Олегович, асистент кафедри всесвітньої історії та історіографії Херсонського державного університету.

Изображения греческих богов на эмблемах амфорных клейм Синопы (из Тирской коллекции 1998-2008 гг.).

МАТИЕВИЧ Наталия, доцент-исследователь, главный научный сотрудник Отдела археологии и древней истории Национального музея истории Молдовы 

САМОЙЛОВА Татьяна Львовна, зав. отделом археологии Северо-Западного Причерноморья Института археологии Национальной академии наук Украины, кандидат исторических наук

ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ

«РИМСЬКИЙ ПЕРІОД»

Римские костяные тессеры из Тиры 

САВЕЛЬЕВ Олег Константинович, младший научный сотрудник отдела археологии Северо-Западного Причерноморья Института археологи Национальной академии наук  Украины

Детали римской бронзовой латерны  с Гурзуфского Седла 

НОВИЧЕНКОВА Мария Викторовна, лаборант 1 категории, Институт археологии Национальной академии наук Украины

Амфори типу Форлімпополі в Північному Причорномор’ї 

ДІДЕНКО Сергій Васильович, завідувач сектору «Археологія доби раннього заліза», Національний історичний музей України

Памятники черняховской культуры в Николаевской области (материалы к археологической карте)

ГРЕБЕННИКОВ Виктор Борисович, старший научный сотрудник Государственной инспекции по охране памятников культуры в Николаевской области

Фрагменты римских военных дипломов с территории Европейской Сарматии

КОЗЛЕНКО Роман Александрович, сотрудник лаборатории археологии и этнологии Николаевского национального университета имени В.А. Сухомлинского, магистр истории.

ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ

«БОСПОР І ТАМАНЬ»

Коллекция бронзовых изделий из святилища Деметры в Нимфее 

СОКОЛОВА Ольга Юрьевна, старший научный сотрудник отдела античного мира Государственного Эрмитажа

О родосских амфорах и клеймах. О масштабе и динамике родосского импорта в Танаис 

МАТЕРА Марчин, доктор гуманитарных наук в области археологии Института археологии Варшавского университета

Керамические клейма Синопы из раскопок Китея 2005-2012 гг.

МОЛЕВ Евгений Александрович, профессор кафедры археологии, искусствоведения и музеологии Нижегородского университета, доктор исторических наук

Святилища у крепостных стен боспорского города Китея

МОЛЕВА Наталья Владимировна, доцент кафедры истории древнего мира Нижегородского университета, кандидат исторических наук   

Перстни с геммами на боспорских некрополях римского времени (по материалам некрополей Илурата и Китея)

ХРШАНОВСКИЙ Владимир Андреевич, научный сотрудник Института археологии Российской академии наук, кандидат философских наук

ХАНУТИНА Зоя Владимировна, старший научный сотрудник Государственного музея истории религии в Санкт Петербурге

Население античного и раннесредневекового Херсонеса по антропологическим данным

НАЗАРОВА Татьяна Николаевна, старший научный сотрудник отдела антропологии Института археологии Национальной академии наук Украины. 

ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ

«ІСТОРІОГРАФІЯ»

Э.Р. фон Штерн и борьба с фальсификациями в кон. XIX – нач. XX века

КУЗЬМИЩЕВ Александр Геннадьевич, младший научный сотрудник Института археологии Национальной академии наук Украины

Історія вивчення античної кераміки в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. в Україні

ГЕЙКО Анатолій Володимирович, завідувач відділу палеогончарства, Інституту керамології відділення Інституту народознавства Національної академії наук України, кандидат історичних наук

Личный фонд Б.В. Фармаковского в собрании Николаевского областного краеведческого музея 

ГАРКУША Наталья Михайловна, старший научный сотрудник Николаевского областного краеведческого музея «Старофлотские казармы».

До історії формування археологічної  колекції НІАЗ «Ольвія». Довоєнний період

ШЕВЧЕНКО Тетяна Миколаївна, співробітник Національного історико-археологічного заповідника «Ольвія»

Організація Лапідарію в НІАЗ «Ольвія» 

КАЧУРА Марина Вікторівна, лаборант 1 категорії Національного історико-археологічного заповідника «Ольвія». 

Знахідки з Ольвії та Березані в колекції Музею Ханенків (загальний огляд)

ЧУЄВА Катерина Євгенівна, заступник з науково-методичної роботи Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків

Наукова рада – спроба демократизації керівництва Ольвійської експедиції

КАРЯКА Олександр Віталійович, молодший науковий співробітник Інституту археології Національної академії наук України 

Дослідження класичних старожитностей в регіоні Нижнього Побужжя протягом ХІХ – першої половини ХХ ст.: історіографія питання 

ЛАСІНСЬКА Маріанна Юріївна, доцент кафедри історії та археології Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, кандидат історичних наук

РИЖЕВА Надія Олександрівна, завідувач кафедри історії та археології, Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, доктор історичних наук

Антична колекція І.К. Суручана в археологічних фондах Херсонського обласного краєзнавчого музею 

КОСТЕНКО Антон Віталійович, науковий співробітник сектору археології Херсонського обласного краєзнавчого музею,  кандидат історичних наук